معنی و ترجمه کلمه گاهى به انگلیسی گاهى یعنی چه

گاهى

off and on
sometimes
somewhen
whilom

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها