معنی و ترجمه کلمه گاهى موفق و گاهى مغلوب به انگلیسی گاهى موفق و گاهى مغلوب یعنی چه

گاهى موفق و گاهى مغلوب

hit and miss

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها