معنی و ترجمه کلمه گیس بند به انگلیسی گیس بند یعنی چه

گیس بند

anadem
filet
fillet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها