معنی و ترجمه کلمه گزینگرگان به انگلیسی گزینگرگان یعنی چه

گزینگرگان

electorate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها