معنی و ترجمه کلمه گزیلوز به انگلیسی گزیلوز یعنی چه

گزیلوز

wood sugar

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها