معنی و ترجمه کلمه گیاهى از نوع ترنجان یا اژدرباشى به انگلیسی گیاهى از نوع ترنجان یا اژدرباشى یعنی چه

گیاهى از نوع ترنجان یا اژدرباشى

dragon head
dragon's head

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها