معنی و ترجمه کلمه فیزوالکتریک به انگلیسی فیزوالکتریک یعنی چه

فیزوالکتریک

piezoelectric

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها