معنی و ترجمه کلمه گهگاه به انگلیسی گهگاه یعنی چه

گهگاه

occasionally

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها