معنی و ترجمه کلمه akinesthesia به فارسی akinesthesia یعنی چه

akinesthesia


روانشناسى : فقدان حس حرکت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها