معنی و ترجمه کلمه quarry run rockfill به فارسی quarry run rockfill یعنی چه

quarry run rockfill


معمارى : هم اورده سنگريز


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها