معنی و ترجمه کلمه amusing به فارسی amusing یعنی چه

amusing


سرگرم کننده ،تفريح دهنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها