معنی و ترجمه کلمه aircraft role equipment به فارسی aircraft role equipment یعنی چه

aircraft role equipment


علوم نظامى : تجهيزات لازم براى انجام ماموريت هواپيما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها