معنی و ترجمه کلمه approximate absolute temperature به فارسی approximate absolute temperature یعنی چه

approximate absolute temperature


شيمى : دماى مطلق تقريبى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها