معنی و ترجمه کلمه accru(e)ment به فارسی accru(e)ment یعنی چه

accru(e)ment


افزايش ،افزونى ،اجتماع ،فراهم شدگى ،تعلق ،رسيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها