معنی و ترجمه کلمه saturated body به فارسی saturated body یعنی چه

saturated body


معمارى : بخار مشبع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها