معنی و ترجمه کلمه argument به فارسی argument یعنی چه

argument


شناسه ،بحث ،مباحثه ،نشانوند،استدلال
کامپيوتر : استدلال
قانون ـ فقه : دليل
شيمى : متغير مستقل
روانشناسى : احتجاج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها