معنی و ترجمه کلمه slab ingot به فارسی slab ingot یعنی چه

slab ingot


برامه
علوم مهندسى : شمش لوحه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها