معنی و ترجمه کلمه وابسته به فن نمایش به انگلیسی وابسته به فن نمایش یعنی چه

وابسته به فن نمایش

dramaturgic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها