معنی و ترجمه کلمه با دوغاب پر کردن به انگلیسی با دوغاب پر کردن یعنی چه

با دوغاب پر کردن

slush

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها