معنی و ترجمه کلمه astro tracker به فارسی astro tracker یعنی چه

astro tracker


تعقيب کننده نجومى
علوم نظامى : وسيله ناوبرى خودکار نجومى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها