معنی و ترجمه کلمه گشودن به انگلیسی گشودن یعنی چه

گشودن

auspicate
inaugurate
open
unbolt
unbrace
unfurl
unhinge
unknit
unlace
unlock
unloose
untie
untwine
untwist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها