معنی و ترجمه کلمه castaway به فارسی castaway یعنی چه

castaway


پرتاب کردن وزنه ،عمق يابى
علوم نظامى : پرتاب شده از کشتى به دور افتاده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها