معنی و ترجمه کلمه inform به فارسی inform یعنی چه

inform


اگهى دادن ،اگاهى دادن ،مستحضر داشتن ،اگاه کردن ،گفتن ،اطلاع دادن ،چغلى کردن
قانون ـ فقه : مستحضر داشتن
علوم نظامى : گزارش دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها