معنی و ترجمه کلمه گوش میانى به انگلیسی گوش میانى یعنی چه

گوش میانى

middle ear
tympanum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها