معنی و ترجمه کلمه گرما به انگلیسی گرما یعنی چه

گرما

heat
therm

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها