معنی و ترجمه کلمه گرما تاب به انگلیسی گرما تاب یعنی چه

گرما تاب

radiator

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها