معنی و ترجمه کلمه گرما گراى به انگلیسی گرما گراى یعنی چه

گرما گراى

incalescent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها