معنی و ترجمه کلمه wipe به فارسی wipe یعنی چه

wipe


خشک کردن ،بوسيله مالش پاک کردن ،از ميان بردن ،زدودن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها