معنی و ترجمه کلمه گزینه چرخشى به انگلیسی گزینه چرخشى یعنی چه

گزینه چرخشى

rotary switch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها