معنی و ترجمه کلمه گرانبار به انگلیسی گرانبار یعنی چه

گرانبار

burdensome

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها