معنی و ترجمه کلمه گیاه بدون ساقه و برگ به انگلیسی گیاه بدون ساقه و برگ یعنی چه

گیاه بدون ساقه و برگ

algae

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها