معنی و ترجمه کلمه گلوى کسى را فشردن به انگلیسی گلوى کسى را فشردن یعنی چه

گلوى کسى را فشردن

strangle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها