معنی و ترجمه کلمه گذشت به انگلیسی گذشت یعنی چه

گذشت

amnesty
forgiveness
pardon
remission
remittal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها