معنی و ترجمه کلمه گذشت از به انگلیسی گذشت از یعنی چه

گذشت از

forgave

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها