معنی و ترجمه کلمه poisonous به فارسی poisonous یعنی چه

poisonous


زهردار،سمى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها