معنی و ترجمه کلمه cross-reaction به فارسی cross-reaction یعنی چه

cross-reaction


شيمى : سطح مقطع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها