معنی و ترجمه کلمه packing به فارسی packing یعنی چه

packing


لايى ،بسته بندى( از نظر استحکام)،فشردگى ،تراکم ،بسته بندى کردن ،بار بندى ،عدل بندى ،هر ماده مورد کاربرد دربسته بندى
علوم مهندسى : پوشش
کامپيوتر : فشرده سازى
معمارى : انباشتگى
قانون ـ فقه : بسته بندى
بازرگ انى : بسته بندى
علوم نظامى : روکش يا غلاف جعبه بندى و جا دادن وسايل در يک ظرف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها