معنی و ترجمه کلمه poise به فارسی poise یعنی چه

poise


توازن ،وضع ،وقار،ثبات ،نگاهدارى ،اونگ يا وزنه ساعت ،وزنه متحرک ،بحالت موازنه دراوردن ،ثابت واداشت ن
علوم هوايى : واحد ويسکوزيته ديناميکى در سيستم غير متريک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها