معنی و ترجمه کلمه plan of action به فارسی plan of action یعنی چه

plan of action


علوم نظامى : طرح عمليات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها