معنی و ترجمه کلمه فاصله گذارى بین ستونها به انگلیسی فاصله گذارى بین ستونها یعنی چه

فاصله گذارى بین ستونها

intercolumniation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها