معنی و ترجمه کلمه فاعلى به انگلیسی فاعلى یعنی چه

فاعلى

nominative
subjective

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها