معنی و ترجمه کلمه فاقد استعداد ساقه آورى به انگلیسی فاقد استعداد ساقه آورى یعنی چه

فاقد استعداد ساقه آورى

stemless

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها