معنی و ترجمه کلمه فاقد اکسیژن کردن به انگلیسی فاقد اکسیژن کردن یعنی چه

فاقد اکسیژن کردن

deoxygenate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها