معنی و ترجمه کلمه فاقد تمایل به انگلیسی فاقد تمایل یعنی چه

فاقد تمایل

antipathetic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها