معنی و ترجمه کلمه فاقد خاصیت یا جنبه روحانى کردن به انگلیسی فاقد خاصیت یا جنبه روحانى کردن یعنی چه

فاقد خاصیت یا جنبه روحانى کردن

despiritualize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها