معنی و ترجمه کلمه فاقد دگردیسى به انگلیسی فاقد دگردیسى یعنی چه

فاقد دگردیسى

ametabolic
ametabolous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها