معنی و ترجمه کلمه فاقد مردانگى کردن به انگلیسی فاقد مردانگى کردن یعنی چه

فاقد مردانگى کردن

unman

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها