معنی و ترجمه کلمه فاقد مردانگى کردن به انگلیسی فاقد مردانگى کردن یعنی چه

فاقد مردانگى کردن

unman


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها