معنی و ترجمه کلمه فاقد نیترات کردن به انگلیسی فاقد نیترات کردن یعنی چه

فاقد نیترات کردن

denitrify

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها