معنی و ترجمه کلمه فالج کردن به انگلیسی فالج کردن یعنی چه

فالج کردن

paralyse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها