معنی و ترجمه کلمه فالگیر به انگلیسی فالگیر یعنی چه

فالگیر

augur
druid
fortune teller
haruspex
sibyl


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها