معنی و ترجمه کلمه فالگیر به انگلیسی فالگیر یعنی چه

فالگیر

augur
druid
fortune teller
haruspex
sibyl

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها